Zit je tot over je oren in de regeltaken 

en kun je wel wat hulp gebruiken?

Als mantelzorger heb je vaak veel op je bordje. Soms raak je het overzicht kwijt. Als mantelzorgmakelaar help ik je overzicht te krijgen over je regeltaken en kan deze zelfs (gedeeltelijk) van je overnemen.

De mantelzorgmakelaar is dé professional die mantelzorgers helpt met alle praktische regeltaken op het gebied van zorg en welzijn.

Wat doe ik als mantelzorgmakelaar?

Luisterend oor

Ik bied een luisterend oor en inventariseer samen met jou als mantelzorger de knelpunten op het gebied van zorg, welzijn, wonen, financiën en de combinatie van werk en mantelzorg.

Voor jou aan de slag

Ik kan ook regeltaken van jou overnemen. Denk aan het aanvragen van voorzieningen of (extra) zorg, het invullen van formulieren, in gesprek gaan met instanties of het regelen van vervangende mantelzorg of dagbesteding.

Regeltaken

Op basis van ons gesprek maak ik een overzicht van regeltaken, geef ik zonodig uitleg en informatie en stellen we samen de prioriteiten vast. Dit is de basis van ons plan van aanpak.

Werk en mantelzorg

Ook kijk ik met je mee naar de mogelijkheden om werk en mantelzorg beter te combineren, welke wettelijke regelingen daarbij kunnen helpen en hoe je het gesprek met je werkgever kunt aangaan.

Hoe zit het met de kosten?

De kosten voor mijn inzet bedragen 90,25 op uurbasis. In veel gevallen wordt dit vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Wat zijn de mogelijkheden?

  • Vergoeding door de zorgverzekeraar, via de aanvullende polis. Om te weten of jouw verzekering de inzet van een mantelzorgmakelaar vergoedt, bekijk dan dit overzicht of neem contact met me op.
  • Ook je werkgever kan de kosten voor de mantelzorgmakelaar vergoeden. Check dit bij je leidinggevende of bij een collega van HR.
  • Bij een persoonsgebonden budget WLZ kunnen de kosten van een mantelzorgmakelaar vergoeden uit het vrij besteedbare bedrag.
  • Bij een persoonsgebonden budget Wmo kan dit soms ook, afhankelijk van de regels van de gemeente.
  • Zijn deze mogelijkheden niet beschikbaar, dan kun je het zelf betalen. Uiteraard maken we heldere afspraken over mijn inzet voor jou.
Marleen Sahetapy Fotografie_Annemiek Bol-64

De mantelzorgmakelaar is dé professional die mantelzorgers helpt met alle praktische regeltaken op het gebied van zorg en welzijn

beeldmerkbmzm

BMZM, beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars

Ik ben ingeschreven als zelfstandig mantelzorgmakelaar bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars en geregistreerd bij Registerplein, het kwaliteitsregister voor beroepen in het Sociaal Domein. 

Meer weten?

Neem gerust contact op via 06 -242 32 936 of stuur me een mail. Na een eerste kennismaking kunnen we nader afspreken voor het intakegesprek. Hierin inventariseren we de knelpunten en de mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning. Op basis hiervan bepalen we de regeltaken en wie wat doet. Je houdt ten alle tijde zelf de regie.