WOZO

WOZO voor toekomstbestendige ouderenzorg

Op het Waardigheid en trots-congres presenteerde minister Conny Helder het nieuwe VWS-programma WOZO: Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. De nieuwe norm van dit programma wordt: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.

WOZO is bedoeld om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken: de vergrijzing zorgt ervoor dat de steeds meer mensen een beroep zullen doen op ouderenzorg, terwijl het aantal medewerkers én het aantal mantelzorgers niet in dezelfde mate zal meegroeien. Sterker nog, het aantal mantelzorgers per oudere zal de komende jaren zelfs afnemen. De zorg moet dus anders georganiseerd worden!

Het programma kent de volgende 5 actielijnen, nog niet allemaal even goed uitgewerkt overigens:
➡️ Samen vitaal ouder worden
➡️ Sterke basiszorg voor ouderen
➡️ Passende WLZ-zorg
➡️ Wonen en zorg voor ouderen
➡️ Arbeidsmarkt en innovatie

Aandacht voor mantelzorgers

De minister geeft ook het belang aan van betere ondersteuning van mantelzorgers o.a. door meer gebruik te maken van technologie. Ook vraagt ze aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg. Veel zorgmedewerkers, een groot deel vrouwen, nemen ook de mantelzorgtaken op voor een naaste. Dit wordt nog niet concreet uitgewerkt in Kamerbrief over het WOZO-programma. Dus nog even wachten op de beleidsagenda Mantelzorg, die staatssecretaris Maarten van Ooijen medio september zal presenteren! Ik ben benieuwd!