Vijf tips voor een persoonsgerichte aanpak in de zorg

In het kader van Prinsjesdag verscheen deze week de Beleidsagenda van VWS voor 2017 met als thema ‘Wat heb je nodig?’. Die vraag kan in de zorg op allerlei manieren gesteld en beantwoord worden. Het gaat onder andere om gezond blijven, zo zelfstandig mogelijk blijven, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, gezond en veilig opgroeien, gezonde keuzes kunnen maken, de zorg te kunnen kiezen die bij jou past. De insteek is de persoonsgerichte aanpak. Zo divers als de vragen zijn, zijn ook de antwoorden. En daaruit voortvloeiend de gewenste of nodige oplossingen; zoals bijvoorbeeld nieuwe wetten, campagnes gericht op bewustwording, nieuwe, slimme technologie, betere samenwerkingsverbanden, meer ruimte of betere vaardigheden voor professionals.

Een persoonsgerichte aanpak heeft naar mijn idee op micro-niveau veel met mijn vakgebied communicatie te maken. Vanuit die invalshoek heb ik vijf tips om meer persoonsgericht te werken:

 1. Communiceer met compassie: dit betekent allereerst dat je goed luistert en écht aandacht geeft. Neem daar ook echt de tijd voor, en wees niet in je hoofd al met het volgende bezig. Je stelt je dan echt open voor de ander, zodat je ook echt hoort wat die ander op dat moment nodig heeft. Een investering die je veel oplevert: je verbindt je meer met de ander waardoor je ook beter de ander kunt ondersteunen. Dit geldt niet alleen voor het gesprek met je cliënten, maar ook met bijvoorbeeld collega’s, mantelzorgers of vrijwilligers.
 1. Verplaats je in de ander zodat je goed kunt beoordelen wat die ander echt nodig heeft. Neem als voorbeeld een persoonsgerichte aanpak voor mantelzorgers. Dit kun je doen aan de hand van het SOFA-model *) waarin de rollen van mantelzorgers beschreven staan. Door hier in het gesprek rekening mee te houden, kun je beter beoordelen wat er speelt en hoe je daar als professional op kunt aansluiten. Dit komt het gesprek en de samenwerking met mantelzorgers ten goede. Het SOFA-model staat voor:
  • Samenwerken: beschouw mantelzorgers als partner in de zorg voor de client;
  • Ondersteunen: realiseer je dat mantelzorgers zelf ook behoefte aan ondersteuning hebben;
  • Faciliteren: in de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met hun naaste kunnen zij wel wat ondersteuning gebruiken;
  • Afstemmen: maak gebruik van de kennis en expertise die mantelzorgers hebben juist door het (jarenlang) zorgen voor hun naaste.
 2. Beschouw de ander als een gelijkwaardige gesprekspartner, iemand met wie je in gesprek bent, niet iemand over wie je in gesprek bent. Dit komt niet alleen tot uiting in het gesprek zelf, maar ook in de toon die je hanteert, dat wat je uitstraalt of de manier waarop je het gesprek organiseert.
 3. Plan het gesprek met de ander gestructureerd in: zorg dat dit een vast onderdeel van je werk is. Is het bijvoorbeeld je taak om vrijwilligers in de zorg te begeleiden, bouw dan contactmomenten in om met de vrijwilligers in gesprek te gaan. Zo hoor je tijdig hoe zij het werk ervaren, waar zij tegenaan lopen of wat zij wellicht anders willen. Dit lijkt misschien tijdrovend, maar toch is het efficiënt omdat je hiermee ook een goede en duurzame relatie met deze groep opbouwt.
 4. Zet social media in. Dat klinkt misschien gek, maar ook met social media kun je heel persoonlijk aan de slag. Dit kan bijvoorbeeld door je specifiek op bepaalde groepen te richten. Maar ook door te zorgen dat je aanwezig bent op die kanalen waar de ander aanwezig is. Je kunt iemand dan persoonlijk aanspreken en betrekken. En met online platformen als Familienet of vergelijkbare platformen kun je de communicatie met je doelgroep (in dit geval familie en mantelzorgers) veel makkelijker inrichten.

En ja, natuurlijk kost dit tijd. En dat terwijl je vaak hoort dat er juist te weinig tijd meer is in de zorg om goed contact op te bouwen. Maar vanuit de praktijk weet ik dat investeren in een persoonsgerichte aanpak leidt tot meer betrokkenheid, betere relaties, minder irritatie en frustratie. Daardoor ervaar je meer werkplezier, de kwaliteit gaat omhoog én je draagt bij aan het welzijn van cliënten.

Het is mijn missie de zorg beter te maken met betrokken en effectieve communicatie. Ik heb mijn praktische aanpak verwerkt in een online opleidingsprogramma ‘Samen naar betere zorg’ waarmee medewerkers in zorg en welzijn leren gebruik te maken van de kracht van communicatie in het samenspel met familie, mantelzorgers en vrijwilligers.

Het resultaat is meer betrokkenheid en betere samenwerking, waardoor het welzijn van cliënten toeneemt en de zorg verbetert. Met deze praktische aanpak kunnen zij gelijk aan de slag om de zorg beter te maken. Daar doe ik het namelijk voor, doe je mee?

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar www.samennaarbeterezorg.nl.

*) Bron: Verder in samenwerking, werkboek In voor mantelzorg

Laat een reactie achter