Carien

Uit de praktijk: communicatie bij veranderingen in de zorg

Ruim een jaar geleden startte ik met een nieuwe klus. Bij Carinova, een zorgorganisatie in een groot deel van Overijssel (thuis- en woonzorg en huishoudelijke hulp). Via via kwamen ze bij mij terecht. De organisatie stond voor een uitdagende taak: veranderingen in de zorg, bezuinigingen, het formeren van zelfstandige teams. Het zelfstandig werken bracht een hele andere dynamiek, transformeren was het sleutelwoord. Verandering en vernieuwing moest ook in de communicatie een plek krijgen. Klonk als ‘een kolfje naar mijn hand’. Transformeren vraagt om ander gedrag, een omslag in denken en doen. Iedereen moet mee, van hoog tot laag.

Van ‘top down’ naar ‘bottom-up’

Het was overduidelijk dat communicatie een belangrijke rol zou moeten vervullen om aan die omslag bij te dragen. De interne communicatie had de eerste prioriteit. Iedereen moest eraan geloven, ook het hoogste management. Dat betekende ook een omslag van (vooral) ‘top down’ communicatie naar ‘bottom-up’ communicatie, beter passend bij de nieuwe organisatie. Dit kan niet zonder echte interactie, zonder echt open te staan voor elkaar en echt naar elkaar te luisteren. Enkele van mijn tips:

  • Betrek medewerkers meer bij de plannen door hen in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren en door hen een rol te geven in de verdere uitwerking;
  • Sluit zoveel mogelijk aan op initiatieven van teams en medewerkers;
  • Creëer meer ruimte voor persoonlijke communicatie en interactie, zowel tussen medewerkers onderling als tussen directie en medewerkers; zorg dat je als directie zichtbaar en aanspreekbaar bent en ga echt in gesprek. Belangrijk daarbij is ook goed te luisteren, een open sfeer te creëren en echte belangstelling te tonen;
  • Organiseer en faciliteer ontmoeting en samenwerking.

Zeg het met ‘Carien’

Eén van de pijlers in de communicatie is ‘de Carien’ een tweewekelijkse nieuwsbrief die we ontwikkelden met de bestaande bezetting en het reclamebureau. Carien is de virtuele collega waarmee medewerkers zich kunnen identificeren, de spreekbuis van de nieuwe organisatie, die als vraagbaak fungeert en enthousiast kan vertellen over zelfstandige teams en alles wat nog meer komt kijken bij het nieuwe Carinova. Informeel en laagdrempelig. Om medewerkers te informeren, te inspireren  en te motiveren.

Wil je meer weten over mijn aanpak bij Carinova en hoe de nieuwe communicatiemiddelen hebben bijgedragen aan het veranderingsproces? Lees dan het artikel op de site van In voor zorg!.

Gepubliceerd in ,