Samenwerken werkt

Samenwerken werkt!

Zo ben je ineens volop bezig met welzijn, tegenwoordig heet dat ook wel ‘sociaal werk’. Veel mensen denken ‘ach, zorg…welzijn…dat is toch allemaal één pot nat ;-)’ maar dat zit toch wel wat anders. In algemene zin is zorg gericht op het individu, op de gezondheid van mensen, op mensen die zorg nodig hebben. Welzijn, sociaal werk is meer gericht op het collectief, op de verbinding in de wijk, op maatschappelijk welbevinden. Toch is de scheidslijn ook weer niet zo simpel, zeker niet nadat gemeenten zorgtaken zijn gaan overnemen, inwoners langer thuis moeten blijven wonen en sociale wijkteams ingericht zijn.

Samenwerken in het sociaal domein

De participatiemaatschappij krijgt daarmee vorm. Zorg en ondersteuning worden anders aangepakt, veel meer in samenhang met wat mensen zelf nog kunnen, al dan niet samen met hun informele netwerk. Dit wordt vaak vanuit sociale wijkteams ‘geregeld’. Hierin zijn professionals uit meerdere disciplines verzameld die elk vanuit hun eigen professionaliteit ondersteuning bieden op het gebied van zorg, welzijn, financiële zaken of jeugdhulp. Samenwerking is hierin het sleutelwoord. Samenwerking tussen de verschillende organisaties, samenwerking met de gemeente maar ook: samenwerking met inwoners.

Sociaal werk beweegt

Zo kwam ik terecht bij de Thematranche Welzijn, een traject dat welzijnsorganisaties hebben doorlopen via In voor zorg!. In een periode van bijna twee jaar werkten 26 organisaties of samenwerkingsverbanden aan verbetertrajecten in het sociaal domein. Dit leidde tot goede voorbeelden uit de praktijk. Niet alleen voorbeelden van verbeteringen door samen te werken met inwoners, gemeente of andere partners. Ook praktijkverhalen van organisaties en professionals die anders zijn gaan werken, die zelf ook zijn gaan ‘kantelen’, die verantwoordelijkheid hebben genomen en leiderschap getoond, die innoveren. Zo ontstonden verhalen over buurtplatformen, Marokkaanse Powervaders of nieuwe vormen van dagbesteding of schuldhulpverlening. Over Zelfstandig Ondernemende Professionals, LEVnetwerkers, de SoNeStra aanpak of geluksgericht werken. En, ook niet onbelangrijk: hoe je de effecten hiervan zichtbaar maakt, en daarmee aantoont dat sociaal werk ook daadwerkelijk werkt én resultaat oplevert.

Die goede voorbeelden moeten natuurlijk verteld worden. Aan elkaar, aan collega’s, aan andere organisaties en mogelijke partners in het sociaal domein, aan gemeenten, en aan wie het verder wil horen. Verteld en vastgelegd, zodat de verhalen en voorbeelden als een olievlek kunnen uitvloeien over andere gemeenten. En daar kwam ik om de hoek kijken. Met het project van het e-zine ‘Sociaal werk beweegt’ waarin al deze praktijkvoorbeelden zijn gebundeld, en waaraan ik heb gewerkt om dit tot stand te krijgen. Zodat iedereen hier zijn voordeel mee kan doen. Want door de goede voorbeelden te delen, kunnen anderen daar inspiratie uit halen en dit naar hun eigen werkterrein of werkgebied vertalen. Laat je dus inspireren door de voorbeelden uit dit e-zine.

Gepubliceerd in ,