ivmzcongres

Samenwerken met informele zorg: werk aan de winkel

Deze week is er veel aandacht voor mantelzorg. En dat is maar goed ook, want een groeiend deel van de Nederlandse bevolking ís mantelzorger. Zo is het deze week ‘Week van de jonge mantelzorger’ en bezocht ik het In voor mantelzorg congres. Tijdens dit congres werden veel praktijkvoorbeelden gedeeld over de samenwerking tussen formele en informele zorg. Dit ging overigens niet alleen over mantelzorgers, maar ook over de samenwerking met vrijwilligers.

De aftrap werd gedaan door het indrukwekkende theater ‘Familie duurt een mensenleven lang’ met Stannie Driessen, Hilair Bolsters (beiden medewerker van Vilans), Bart van Rosmalen en Anouk Saleming (beiden Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Met als kern de persoonlijke verhalen van Stannie over haar moeder en Hilair over zijn jongere zus. Prachtig en ontroerend!

Het belang van communicatie

Zowel in de workshops en adviestafels als gedurende de discussie later met minister Hugo de Jonge van VWS bleek maar weer hoe belangrijk communicatie is voor de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. De adviestafel waar ik bij aanschoof, had als onderwerp ‘Samenspel met vrijwilligers’ en werd verzorgd door Atlant. Rianne Burgers heeft daar het project ‘Team van de Toekomst’ opgezet over de samenwerking tussen medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. De discussie ging onder andere over de afbakening van taken en informatievoorziening aan vrijwilligers. Hoe vaak gebeurt het niet dat een cliënt komt te overlijden en dat de betrokken vrijwilliger dit pas hoort als hij weer op de afdeling komt in plaats van vlak na het overlijden? Hoe ga je hier mee om vanuit de zorg? Wie mag welke informatie inzien op welk moment? Welke rol heeft de vrijwilliger? Bij de samenwerking met familie en mantelzorg is het ook belangrijk om steeds met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Mag je bijvoorbeeld nog met je moeder naar de markt als je dat elke week deed, nadat zij in het verpleeghuis is opgenomen of ‘doet’ de zorgmedewerker dat? Dit is belangrijk om met elkaar te bespreken, om te beginnen bij de intake voor het verpleeghuis.

In gesprek met Hugo de Jonge

Voor aankomst van de minister werd onder de deelnemers geïnventariseerd welk onderwerp zij hoog op de agenda willen hebben van de minister. Drie onderwerpen sprongen eruit: respijtzorg, het belang van de mantelzorgmakelaar en aandacht voor jonge mantelzorgers. De minister ging gelijk met ons in gesprek. Hij wil mantelzorg meer verbreden, omdat nu vooral mensen tussen 45 en 65 jaar ‘hofleverancier’ van mantelzorg zijn. De minister wil ook betere ondersteuning omdat veel mantelzorgers nu overbelast zijn. De ondersteuning moet ook beter vindbaar zijn. Zo moet respijtzorg beter bekend gemaakt worden en kan een mantelzorgmakelaar of -consulent de regeldruk verlagen. De minister toont betrokkenheid en laat zich graag door de zaal inspireren. Binnenkort presenteert hij het nieuwe programma ‘Langer Thuis’ waarin ook de rol van de mantelzorger wordt belicht. Hopelijk zet hij daar zijn aandacht en compassie om naar actie, want met compassie voor mantelzorgers alleen komen we er niet!

Jonge mantelzorgers

Niet alleen tijdens het congres werd aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers. Het is deze week ‘Week van de jonge mantelzorger’, dus dit onderwerp zie je dan ook terug in de media. Zo vraagt Kinderombudsman Margrite Kalverboer aandacht voor de problematiek van kinderen van wie een ouder ernstig ziek is of psychische problemen heeft. Zij heeft het afgelopen jaar met tientallen kinderen gesproken: ‘’Deze kinderen hebben op jonge leeftijd al met volwassen zorgen te maken”. Zij concludeert onder andere dat zorgverleners te weinig oog hebben voor de situatie van het kind omdat alle zorg gericht is op de ouder. Lees het volledige rapport met aanbevelingen ‘Hoor je mij wel’.

Een mager zesje…

Nog even terug naar het congres. Aan een zaal vol met zorg- en welzijnsmedewerkers werd gevraagd om een cijfer te geven aan de samenwerking tussen formele en informele zorg in de eigen organisatie. Tot mijn verbazing kwam dit niet hoger dan een 6.2. Dit betekent dat er werk aan de winkel is! Herken je dit voor jouw organisatie en worstelen jullie ook met de samenwerking met mantelzorgers, familie en vrijwilligers? Vraag dan mijn gratis e-book aan met tips en inspiratie over betrokken en effectieve communicatie met familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Hierin laat ik je zien hoe de kracht van communicatie werkt voor een betere samenwerking met het informele netwerk. Als je deze tips toepast, kun je gelijk aan de slag om je cijfer omhoog brengen!