het grote mantelzorggesprek

Het grote Mantelzorggesprek: mantelzorg raakt iedereen

Onlangs nam ik (vanuit mijn rol als mantelzorger én als professional) deel aan het ‘Grote Mantelzorggesprek’ van het Steunpunt Mantelzorg De Bilt. De discussie gaf input en inspiratie over de beeldvorming van mantelzorg, de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning, het belang van communicatie als het gaat om het verbinden van netwerkpartijen en de rol van werkgevers.

Beeldvorming mantelzorgers

De ‘mantelzorger’ voelt zich vaak niet serieus genomen. Er is aandacht en zorg voor de patiënt, maar vaak niet voor de mantelzorger. Mantelzorgers hebben eigenlijk geen positie. De aanwezige mantelzorgers vroegen dan ook om aandacht én erkenning. Vraag ook eens aan een mantelzorger hoe het echt met hem of haar gaat en luister naar de mantelzorger.

Heb jij als mantelzorger behoefte aan een luisterend oor of voel je je overbelast? Bekijk hier de mogelijkheden om samen met mij aan de slag te gaan voor meer balans in je leven als (werkende) mantelzorger.

De weg vinden

Mantelzorgers kunnen met praktische vragen over regelingen, zorg en voorzieningen vaak niet goed terecht bij instanties. Het is ook zoveel, vaak zien zij door de bomen het bos niet meer. Een mantelzorgmakelaar kan uitkomst bieden.

Organisaties vinden elkaar vaak onvoldoende

Gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties en opleidingen werken nog te veel langs elkaar heen. Gelukkig was dat ook de conclusie van de aanwezige professionals zelf! Netwerkversterking, meer verbinding en betere communicatie zijn belangrijke stappen om hiermee aan de slag te gaan.

De rol van werkgevers

Voor werkende mantelzorgers is het belangrijk dat er een veilige bedrijfscultuur is om in gesprek te kunnen gaan met de leidinggevende over hun rol als werkende mantelzorger en waar zij tegenaan lopen. Daarnaast kunnen werkgevers natuurlijk ook zorgen voor goede voorlichting en goede voorzieningen. Denk daarbij aan het meenemen van mantelzorg in de CAO en het (verder) flexibiliseren van het zorgverlof.

Heb je als gemeente, zorgorganisatie, werkgever of als werkende mantelzorger behoefte aan advies en ondersteuning rond één van de thema’s rondom mantelzorg, neem dan gerust vrijblijvend contact met me op.

Afbeelding: tekenaar Nicole Guiaux (Studio Kio) maakte een visueel verslag van het Grote Mantelzorggesprek.

Gepubliceerd in ,