Mantelzorg: ook de verantwoordelijkheid van werkgevers

In ons land zijn er zo’n 4 miljoen mantelzorgers. Dit heeft niet alleen een flinke impact op de maatschappij, maar ook op organisaties. Want 4 miljoen mantelzorgers, dat betekent (doorgerekend) dat 1 op de 5 werknemers (20%) betaald werk combineert met mantelzorg. In 2004 was dat nog maar 13%; dit aantal is dus flink toegenomen de afgelopen jaren en het zal ook zeker nog wel verder stijgen.

Toen ik zelf nog een ‘vaste’ baan had bij een bank was ik ook mantelzorger voor mijn beide ouders. Eerst voor mijn moeder, maar dat vloeide eigenlijk zo over naar het zorgen voor mijn vader. Als mantelzorger was ik ook contactpersoon voor allerlei instanties. En zo gebeurde het dat ik op mijn werk door de politie werd gebeld omdat mijn vader (in de beginfase van zijn ziekte en nog thuiswonend) schade had berokkend met de auto. Gelukkig alleen blikschade. Maar dat ik daarover op mijn werk gebeld werd......Ik liep van mijn werkplek om ergens rustig te bellen en voelde me bezwaard ten opzichte van mijn collega’s. Dus ik vertelde er ook niets over. Als ik dat wel had gedaan, hadden zij me wellicht kunnen steunen maar ik was eerder bang voor de reacties. En daarin blijk ik niet alleen te staan. Uit onderzoek van CZ *) is gebleken dat 75% van de mantelzorgers hier niet over praat op het werk en pas aan de bel trekt als ze het werk en de zorg niet meer kunnen combineren. Waarom niet eerder? Omdat 61% hun collega’s hier niet mee wil belasten, en 71% bang is voor een negatieve impact op hun carrière. Daarom is het belangrijk dat werkgevers een mantelzorgvriendelijk klimaat scheppen waarin medewerkers zich veilig voelen om over hun belasting als mantelzorger te praten en waar goede voorzieningen zijn voor mantelzorgers. Je moet als werkgever proactief hierin zijn, en niet denken ‘ach, dat raakt ons niet als werkgever, het gaat hier immers om een persoonlijke kwestie’. Want 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaarbelast. Dus besteed je geen aandacht aan deze problematiek, dan loop je het risico dat medewerkers met mantelzorgtaken vroeg of laat uitvallen. Des te meer reden voor proactief mantelzorgvriendelijk beleid.

Mantelzorgvriendelijk werkgeverschap

Via de Stichting Werk & Mantelzorg kunnen organisaties de erkenning ‘mantelzorgvriendelijk’ krijgen. Maar wat verstaan zij onder een mantelzorgvriendelijke organisatie? Het gaat er dan om dat binnen de organisatie:

  • bekend is wat mantelzorg is
  • bekend is dat de werkgever belang hecht aan een goede werk-privé balans, ook van mantelzorgers
  • bekend is welke regelingen/faciliteiten zijn er zijn om werk en mantelzorg te combineren en hoe deze gebruikt kunnen worden
  • het thema ‘mantelzorg’ bespreekbaar is op de afdeling of binnen het team
  • een open cultuur bestaat waarin men zich veilig voelt om er over te praten
  • de kernwoorden aandacht, begrip, vertrouwen en er voor elkaar zijn van toepassing zijn als het gaat om mantelzorg
  • leidinggevenden en mantelzorgers samen zoeken naar maatwerkoplossingen.

Inzet van communicatie

Voor het werken aan een mantelzorgvriendelijke organisatie is communicatie van cruciaal belang. Communicatie draagt in belangrijke mate bij aan de kennis, houding en het gedrag rondom mantelzorg op de werkvloer. Denk aan het ontwikkelen van een interne campagne over mantelzorg in de organisatie. Niet alleen om het belang van mantelzorg te onderstrepen en een open cultuur aan te jagen, maar ook om regelingen en faciliteiten onder de aandacht te brengen. Om bij te dragen aan wederzijds begrip tussen werkgever en mantelzorgende werknemer en het gesprek op gang te brengen. Om mantelzorg een ‘vaste’ plek te geven in bijvoorbeeld het managementoverleg of in functioneringsgesprekken. Om de Dag van de Mantelzorg te ‘benutten’. Welke communicatiemiddelen zet je daarvoor in? Hoe implementeer je dergelijk beleid in de organisatie? Wat voor interactievormen zijn hiervoor geschikt? En hoe kun je dit weer naar buiten brengen om je imago met dit beleid te versterken?

Ook voor de zorgsector

In de zorg combineert zelfs 1 op de 4 werknemers betaald werk met mantelzorgtaken. Dit komt omdat er in deze sector relatief veel vrouwelijke en oudere werknemers zijn. Dat is tegelijkertijd de groep werknemers die relatief de meeste mantelzorgtaken verrichten. Hebt u als werkgever in zorg of welzijn een idee van het aantal mantelzorgers binnen de eigen organisatie? Zorgverzekeraar CZ heeft een rekentool op haar site om op basis van branchegegevens een indicatie af te geven van het aantal mantelzorgers in uw bedrijf. Als voorbeeld: een zorgorganisatie met 1500 medewerkers heeft naar schatting 600 mantelzorgers in dienst. Dus reken maar dat deze problematiek rondom mantelzorg voor werkgevers in de zorg ook belangrijk is om mee aan de slag te gaan!

Wilt u als (zorg)organisatie eens bespreken hoe u uw organisatie mantelzorgvriendelijk maakt en welke communicatieaanpak effectief is? Neem gerust contact op om eens vrijblijvend hierover te brainstormen.

*) Bron CZ: https://www.cz.nl/zakelijk/gezondheid-en-inzetbaarheid/mantelzorg-en-werk/feiten-en-cijfers

Laat een reactie achter