Infographic respijtzorg. Bron: Vilans/Expertisecentrum Mantelzorg

Gemeente: communiceer over respijtzorg

Afgelopen week was het de Week van de Respijtzorg. Heb jij daar iets van gemerkt? En wat is respijtzorg eigenlijk?? Troost je, je bent niet de enige die niet (precies) weet wat dit inhoudt. Sterker nog, ik schat in dat veel mensen voor wie respijtzorg bedoeld is, dat niet eens weten…

Op de website van Vilans vind ik de volgende definitie: ‘Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven.’

Mantelzorgers worden steeds belangrijker in de maatschappij. Om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen, is het goed dat zij gebruik maken van respijtzorg. Zo kunnen zij bijtanken en de zorg langer volhouden. Voorbeelden van respijtzorg zijn dag- of logeeropvang, thuiszorg of de vrijwilliger aan huis. Denk bijvoorbeeld aan de nachtvrijwilliger van Handjehelpen, die de mantelzorger van iemand met dementie ontlast door ’s nachts de zorg over te nemen. De mantelzorger kan dan goed slapen en zo weer even bijtanken.

Infographic respijtzorg. Bron: Vilans/Expertisecentrum Mantelzorg
Infographic respijtzorg. Bron: Vilans/Expertisecentrum Mantelzorg

Welke vormen en regelingen er zijn van respijtzorg is in de infographic *) mooi op een rijtje gezet. Je kunt zien dat er veel via de gemeente gaat. Gemeenten zijn namelijk met de Wmo2015 verantwoordelijk geworden voor het mantelzorgbeleid en voor meer vormen van respijtzorg. Zowel mantelzorgers als zorgvragers moeten vaak een drempel over om gebruik te maken van de voorzieningen van respijtzorg. Mantelzorgers realiseren zich vaak niet eens dat zij mantelzorger zijn, dat de voorzieningen voor hen bedoeld zijn. Ook vinden zij het vaak moeilijk om hulp te accepteren en de zorg los te laten. Voor zorgvragers zelf is het ook vaak moeilijk om anderen dan de mantelzorger toe te laten in het zorgproces. Daarom is het zaak dat gemeenten regelmatig en helder over respijtzorg communiceren. Om daarmee bij te dragen aan kennis, maar ook aan bewustwording.

Enkele tips voor de communicatie:

  • Maak flyers en posters over respijtzorg ter verspreiding op meerdere plekken als bibliotheken, sociale wijkteams, wachtkamers van huisartsen en dergelijke
  • Plaats informatie over respijtzorg duidelijk op de gemeentelijke website, in het gemeentelijk nieuws in de lokale media en in de digitale nieuwsbrief.
  • Werk samen met lokale aanbieders van voorzieningen om te komen tot een overzicht van goede voorbeelden die je kunt inzetten als storytelling, en neem deze op in de Sociale Kaart.
  • Maak gebruik van de communicatiemiddelen van de lokale aanbieders
  • Maak een contentkalender over respijtzorg zodat je regelmatig de verschillende vormen en regelingen aan bod kunt laten komen. De infographic biedt hier al veel aanknopingspunten voor, evenals het overzicht van goede voorbeelden. Neem daarin ook de ‘natuurlijke momenten’ mee als de Dag van de Mantelzorg, de Week van de Respijtzorg en/of de Dag van de Ouderen.
  • Organiseer laagdrempelige (inloop)bijeenkomsten om in gesprek te gaan met mantelzorgers. Faciliteer daarnaast ook de online ontmoeting en interactie.
  • Ondersteun dit alles met social media.

Met heldere communicatie over respijtzorg dragen gemeenten bij aan het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Meer weten of hulp nodig bij de communicatie rondom respijtzorg of mantelzorgbeleid? Neem gerust contact met me op.

*) download hier de infographic