de rode loper

De rode loper: 8 tips voor een warm welkom

In de ouderenzorg is een veelgehoord credo ‘Cliënt centraal’. Dat klinkt heel mooi, maar hoe kun je dat in de praktijk vormgeven? Heel belangrijk daarbij is dat je de cliënt die bij jou woont of komt wonen écht leert kennen en gaat begrijpen. Pas dan kun je achterhalen wat zijn of haar behoeften zijn. Om het ‘plaatje’ compleet te krijgen, spelen familie en mantelzorgers ook een belangrijke rol. Maar hoe leer je nou die bewoner écht goed kennen?

Leg de rode loper uit!

En daarmee bedoel ik natuurlijk: zorg dat de bewoner zich heel erg welkom bij jou voelt! Dit doe je niet alleen door goede gesprekken met de bewoner en de familie, maar ook door de toekomstige bewoner in zijn thuisomgeving op te zoeken, nog voor hij bij jou in zorg komt. Je neemt dan echt een kijkje in zijn leven. Dit huisbezoek geeft gelijk ook al veel aanknopingspunten voor het gesprek, en draagt er gelijk aan bij dat je snel veel informatie verzamelt over je toekomstige bewoner. En als je dit op een goede manier gaat inzetten, dan ga je de bewoner écht centraal stellen:

  • Merk je bij het huisbezoek bijvoorbeeld dat je toekomstige bewoner niet van koffie houdt, zorg dan dat dit ook niet wordt aangeboden als hij bij je komt wonen. Sterker nog, je zegt dan: ‘we hebben vast een lekker kopje thee voor u gezet!’
  • Welke andere gewoontes heeft jouw toekomstige bewoner? Waar houdt hij nog meer van en waarvan niet? Wat heeft hij verteld over zijn kinderen en kleinkinderen?
  • Betrek de familie en mantelzorger ook bij het verhaal van de toekomstige bewoner. Laat hen anekdotes vertellen en andere bijzonderheden over jouw toekomstige bewoner. Van welke muziek houdt hij, wat is zijn favoriete vakantiebestemming, hoe is zijn gevoel voor humor?
  • Inventariseer met je collega’s welke vragen je kunt stellen aan de toekomstige bewoner en zijn familie en mantelzorger.
  • Maak er notities van in het zorgleefplan zodat ook je collega’s op de hoogte zijn en de informatie op de juiste manier gaan gebruiken in het contact met de bewoner.

En natuurlijk kun je de bewoner nog op andere manieren helpen om hem welkom te voelen:

  • Zorg dat de verhuizing zo soepel mogelijk verloopt en betrek de familie.
  • Maak adreswijzigingskaarten die de nieuwe bewoner naar familie, vrienden, buren en kennissen kan sturen, met daarop de uitnodiging om eens een kijkje te komen nemen in de nieuwe woning.
  • Voer betrokken gesprekken met elkaar. Daarmee bedoel ik: geef oprechte aandacht en luister écht naar wat de ander zegt en bedoelt. Niet omdat het moet vanwege een protocol maar vanuit echte belangstelling. Zo maak je echt verbinding met de ander en voelt iemand zich welkom bij jou.