De patiënt als partner: kom bij het team!

Het concept van ‘de patiënt als partner’ inspireert mij zeer. Daarom bezocht ik de bootcamp van e-patiënt Dave bij het Radboud REshape Academy. Niet alleen de Amerikaanse e-patiënt Dave deBronkart sprak daar, maar ook Parkinsonpatiënte Sara Riggare uit Zweden. Zij vertelde dat zij op de leeftijd van 13 jaar problemen kreeg met haar gezondheid; het duurde bijna 20 jaar voordat de juiste diagnose werd gesteld. Ze had Parkinson. Geheel in shock moest ze een manier vinden om met haar ziekte om te gaan. Internet heeft haar enorm geholpen om weer grip op haar leven te krijgen. Zij zocht alle informatie op over haar ziekte en heeft vervolgens de regie over haar gezondheid in eigen hand genomen. En met succes!

Voor Sara was het heel belangrijk om de regie over haar leven en haar gezondheid te krijgen. Als patiënt wilde zij meer verantwoordelijkheid voor haar eigen gezondheid nemen en dat heeft ze veelal via internet en social media gedaan. Ze gebruikt veel technologische hulpmiddelen om een zo’n normaal mogelijk leven te leiden: zo gebruikt ze de Nintendo Wii voor haar evenwichtsoefeningen en diverse gezondheid gerelateerde apps op haar mobiele telefoon.

Hoe worden patiënt en zorgverleners partners? Volgens Sara Riggare moeten patiënten en zorgverleners echt gaan samenwerken om partners te kunnen worden; dit is een van de belangrijkste succesfactoren om zo gezond mogelijk te worden. Samen met artsen en andere zorgprofessionals maakt Sara deel uit van een team dat in dienst staat van het doel dat ze wil bereiken: namelijk ‘chronisch gezond worden’. De zorgprofessionals nemen in zo’n team een andere rol in dan we traditioneel gewend zijn. Deze professionals moeten Sara’s kennis over haar ziekte en haar ervaringen als patiënt erkennen en serieus nemen, alleen dan kan ze als gelijkwaardige partner aan dat proces deelnemen. Het nemen van beslissingen is binnen dit team een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daar komt veel bij kijken: goede communicatie, wederzijds respect en begrip, de kernbegrippen van ‘de patiënt als partner’. En wat als het niet zo werkt? Sara is daar duidelijk over: zoek gewoon een andere dokter waarmee het wel werkt, een dokter die wel bij een team wil horen!

Deze blog is in 2012 gepubliceerd op de site van TEDxMaastricht (2012)

Gepubliceerd in ,