Vijf tips voor een persoonsgerichte aanpak in de zorg

In het kader van Prinsjesdag verscheen deze week de Beleidsagenda van VWS voor 2017 met als thema ‘Wat heb je nodig?’. Die vraag kan in de zorg op allerlei manieren gesteld en beantwoord worden. Het gaat onder andere om gezond blijven, zo zelfstandig mogelijk blijven, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, gezond en veilig…

Lees meer

Help: vrijwilligers gezocht!

Help-vrijwilligers-gezocht

De komende dagen is Nederland in de ban van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie die jaarlijks plaatsvindt door het hele land. Deze actie is vooral bedoeld om mensen te stimuleren vrijwilligerswerk te gaan doen. Vrijwilligers zijn namelijk belangrijk in de maatschappij, maar ook voor veel organisaties zoals ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Met deze actie worden vrijwilligers in…

Lees meer

Gemeente: communiceer over respijtzorg

Infographic respijtzorg. Bron: Vilans/Expertisecentrum Mantelzorg

Afgelopen week was het de Week van de Respijtzorg. Heb jij daar iets van gemerkt? En wat is respijtzorg eigenlijk?? Troost je, je bent niet de enige die niet (precies) weet wat dit inhoudt. Sterker nog, ik schat in dat veel mensen voor wie respijtzorg bedoeld is, dat niet eens weten… Op de website van…

Lees meer