nationale vrijwilligersdag

Aandacht voor vrijwilligers in de zorg

Vrijwilligers zijn belangrijk in de zorg en verrijken het leven van de bewoners, bijvoorbeeld in de ouderen- of gehandicaptenzorg. In sommige organisaties zijn vrijwilligers helemaal in het zorgteam geïntegreerd en worden zij als een volwaardige collega beschouwd. In andere organisaties zijn vrijwilligers een aparte groep op wie je op regelmatige basis een beroep kunt doen. Hoe je dit ook organiseert, het is belangrijk dat je op een goede manier met vrijwilligers samenwerkt. Zodat je vrijwilligers ook voor langere tijd aan je organisatie, team of locatie bindt. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het WIFA-model*). WIFA staat voor:

Waarderen: waardering en respect realiseren tussen vrijwilligers en medewerkers.
Informeren: informeren van vrijwilligers over zaken met betrekking tot bewoners, activiteiten en organisatie.
Faciliteren: faciliteren van randvoorwaarden, relevante kennis en training van vrijwilligers.
Afstemmen: afstemmen met tussen vrijwilligers over zaken met betrekking tot bewoners en werkzaamheden.

Tips om te bouwen aan de relatie

Het gaat hier voor een belangrijk deel om echt contact hebben met vrijwilligers: goed luisteren, waardering en aandacht geven, open staan voor elkaar, met elkaar in gesprek zijn en van elkaar leren. Daarbij is het belangrijk dat je het contact met vrijwilligers een plek geeft in het werkproces. Zo bouw je ook aan een langdurige en goede relatie. Denk dan bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • Zorg voor een welkomstprogramma gericht op nieuwe vrijwilligers.
  • Ga in gesprek met je vrijwilligers. Pak dit gestructureerd aan en bouw hiervoor contact- en evaluatiemomenten in.
  • Betrek vrijwilligers bij het reilen en zeilen van de afdeling of locatie en zorg dat zij weten wat er speelt met bewoners. Nodig hen bijvoorbeeld uit voor het werkoverleg.
  • Laat merken dat je vrijwilligers serieus neemt en geef aandacht en waardering. Zorg dat zij zich welkom voelen.
  • Zorg voor een attentiebeleid gericht op vrijwilligers. Vergeet hun verjaardagen niet, wat doe je met Kerst en bij andere mijlpalen. En vergeet niet om iets leuks te organiseren om hen tijdens de Nationale Vrijwilligersdag in het zonnetje te zetten (jaarlijks op 7 december)
  • Sluit aan op motieven, wensen en interesses van vrijwilligers. Vraag wat ze leuk vinden om te doen in plaats van hen ‘in te delen’ op activiteiten die jou goed uitkomen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een Talentenkaart.
  • Rust de medewerkers uit met de juiste instrumenten om een band op te bouwen met vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een communicatietraining, maar stel ook tijd beschikbaar voor het contact met vrijwilligers. Bijvoorbeeld door dit als taak aan een medewerker mee te geven. Dit betekent overigens niet dat de andere collega’s zich niet meer om vrijwilligers hoeven te bekommeren. Het contact met vrijwilligers is iets van alle leden van het team. Bespreek ook regelmatig met elkaar hoe het loopt en wat er kan verbeteren.

Dit zijn zomaar wat ideeën op een rij. Betrokkenheid en goede communicatie spelen bij veel van deze zaken een belangrijke rol. Daarom nog een laatste tip: neem communicatie op als onderdeel van je vrijwilligersbeleid. Wil je er meer over weten of er met me over sparren? Neem gerust contact met me op!

*) Meer informatie over het WIFA-model op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl.